Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel araştırma Projleri (BAP) komisyonu üniversitemizde yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin incelenmesi, kabulü, desteklenmesi, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelere kaynak aktarımının yapılması, bunlara ilişkin mali hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması işlemlerini gerçekleştirir.

Satınalma Duyuruları

Kayıt yok

Genel Duyurular

Kayıt yok
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__